Algemene voorwaarden eerste hulp ondersteuning

EHBO-VERENIGING ST. MARTINUS GEMERT-DE MORTEL

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

EERSTE HULP-ONDERSTEUNING

TIJDENS EVENEMENTEN

Per 01-01-2022

1.Het bestuur van EHBO-vereniging St. Martinus Gemert-De Mortel dient minimaal 6 weken voorafgaande aan het evenement een verzoek om ondersteuning van eerstehulpverleners te krijgen. Het verzoek dient via het aanvraag formulier op deze website te geschieden d.m.v. het aanvraagformulier eerste hulpondersteuning tijdens evenementen

 1. Per evenement dienen er minsten 2 EHBO’ers aanwezig te zijn.
 1. Het bestuur zal na ontvangst van het aanvraagformulier, namens de vereniging een contactpersoon aanwijzen die met de organisator(en) van het evenement het programma bespreekt, aandacht schenkt aan de eventuele bijzondere situaties die zich kunnen voordoen en, indien nodig, afstemt met andere hulpverleners.
 1. De contactpersoon stuurt 2 e-mails naar de vrijwilligers, dit zal zijn, 1 e-mail per week.

Na deze periode van 2 weken, leveren wij het aantal vrijwilligers dat op dat

moment heeft aangegeven te willen ondersteunen, mochten er niet genoeg

Vrijwilligers uit de vereniging komen, wordt u geacht om het aantal

Resterende vrijwilligers zelf te regelen.

 1. De contactpersoon zorgt dat de vrijwilligers op de dag van het evenement op tijd aanwezig zijn en verzorgt de briefing over het evenement.
 1. De contactpersoon zorgt voor voldoende EHBO-materialen op de dag van het evenement.
 1. Als de contactpersoon problemen voorziet zal hij/zij dit tijdig aan de organisatie van het evenement en aan het bestuur van de vereniging melden.
 1. Vrijwilligers van de vereniging zijn allen in het bezit van een geldig EHBO-diploma en zullen op de dag van het evenement te herkennen zijn aan een fluorescerend geel hesje of een EHBO-jas.
 1. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat tijdens het evenement eerstehulpverleners ongehinderd hun werk kunnen doen.
 1. Als er een speciale ruimte is aangewezen voor eerstehulpverleners dan geldt dat in principe de eerstehulpverleners in die ruimte de meeste zeggenschap hebben.
 1. De kosten voor de hulpverlening bedraagt € 7.50 per persoon, per uur.

Na 24.00 uur is dit € 15.00 per persoon, per uur.

Wij beschikken over een EHBO-caravan, en een AED deze kunnen in overleg met de contactpersoon worden gehuurd tijdens het evenement.

Kosten voor de huur van de caravan bedragen € 25.00 per dag.

De kosten voor de huur van de AED bedragen € 25.00 per dag.

Voor de AED geldt de regel, mocht deze moeten ingezet, zijn de kosten voor het gereed maken voor een nieuwe inzet, geheel voor het organiserende evenement.

 1. De organisatie van het evenement zorgt dat de EHBO’ers worden voorzien van eten en drinken tijdens het evenement, (dit afhankelijk van de tijdsduur dat de hulpverleners aanwezig zijn, eventueel in overleg met de contactpersoon.
 1. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat alle uit het verlenen van de eerste hulp voortvloeiende kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van de vereniging zullen worden voldaan op rekening van de vereniging.

NL12RABO0116100206

TAV: EHBO Sint Martinus

Mochten er na het lezen van dit formulier nog vragen zijn, kunt u contact opnemen via: info@ehbo-gemert.nl

 

Met vriendelijke groet

Margo van Eeten.